Giấy chứng nhận

Bản quyền phần mềm:

Bản quyền phần mềm (1)
Bản quyền phần mềm (2)

Giấy chứng nhận bằng sáng chế:

giấy chứng nhận bằng sáng chế-11 (2)
giấy chứng nhận bằng sáng chế-8 (2)
giấy chứng nhận bằng sáng chế-2 (2)
giấy chứng nhận bằng sáng chế-9 (2)
giấy chứng nhận bằng sáng chế-6 (2)
giấy chứng nhận bằng sáng chế-3 (2)
giấy chứng nhận bằng sáng chế-10 (2)
giấy chứng nhận bằng sáng chế-5 (2)
giấy chứng nhận bằng sáng chế (2)
giấy chứng nhận bằng sáng chế-7 (2)
giấy chứng nhận bằng sáng chế-4 (2)

CE/FCC/ROHS/UL/TELEC/IK10:

CEFCCRohsULTELECIK10-6
CEFCCRohsULTELECIK10-2
CEFCCRohsULTELECIK10-4
CEFCCRohsULTELECIK10-3
CEFCCRohsULTELECIK10-5
CEFCCRohsULTELECIK (2)